Sanační systém pro prvorepublikové pevnosti

Tým výzkumníků z Fakulty stavební ČVUT vyvinul pod vedením doc. Jiřího Pazderky z Katedry konstrukcí pozemních staveb a doc. Pavla Reitermana z Experimentálního centra unikání vícevrstvý sanační systém určený pro trvanlivou rekonstrukci […] Více

Historie geodézie

Geodézie je matematicko-přírodní věda, která se zabývá určením tvaru a rozměru Země, definováním, měřením a zobrazením jejího povrchu nebo jeho částí. Její nedílnou součástí je […] Více