Úspěch týmu ČVUT v soutěži SOLAR DECATHLON EUROPE 21/22

Z mezinárodní soutěže Solar Decathlon Europe, která měla finále v německém Wuppertalu, přivezl tým ČVUT jedno třetí a jedno páté místo. Tématem tohoto ročníku se stalo udržitelné stavění a bydlení v městských oblastech. Tým studentů pod vedením pedagogů z Fakulty stavební ČVUT a za technické podpory Univerzitního centra energeticky efektivních budov se rozhodl navrhnout a poté zkonstruovat modulární jednotku pro nástavbu studentských kolejí.

Návrh nástavby na bázi dřeva kladl důraz na prefabrikaci, nízkou energetickou náročnost, aplikovatelnost na jiné, typologicky obdobné budovy, a to vše podle zásad udržitelné výstavby.

Po dvou letech příprav a plnění dílčích soutěžních úloh, kdy byla zpracována projektová dokumentace, připraveny fyzické i virtuální modely přestavby budovy a soutěžního objektu a také proběhla ověřovací stavba soutěžního objektu na experimentální ploše UCEEB a jeho následné rozebrání, byl objekt v kamionech přepraven do německého Wuppertalu.  Zde byl během velmi intenzivních dvou týdnů soutěžním týmem znovu sestaven, zkompletován, uveden do provozu a předán k měření vybraných vlastností a hodnocení odbornými porotami. Další měsíc pak zde studenti se svými pedagogy strávili soutěžními disciplínami a vedením prohlídek během výstavy pro veřejnost.

O tom, jak náročná byla příprava a následná realizace projektu a co bude s objektem dále, jsme hovořili s odborníky z Fakulty stavební ČVUT – prof. Janem Tywoniakem, který celý projekt vedl, a Ing. Zdenko Malíkem, který se na něm jako vedoucí studentského týmu podílel.

Sdílet