Historie geodézie

Geodézie je matematicko-přírodní věda, která se zabývá určením tvaru a rozměru Země, definováním, měřením a zobrazením jejího povrchu nebo jeho částí. Její nedílnou součástí je i opačný postup, kdy jsou na zemský povrch pro možnost realizace vytyčovány projekty. Jde o jednu z nejstarších disciplín, související s astronomií – tedy navigací potřebnou pro vojsko, obchod, státní službu, s pozemkovou držbou nebo s technickými potřebami například pro těžbu, vodohospodářství, stavitelství či dopravu.

Počátky zeměměřictví spadají do 23. tisíciletí před naším letopočtem, organizované měřické práce s přístroji do 5. – 4. tisíciletí před naším letopočtem. S Fakultou stavební, tedy Stavovskou inženýrskou školou v Praze, se geodézie pojí od jejího počátku v roce 1718. O tom, jakým vývojem geodézie prošla ve světě i na zdejší fakultě, budeme hovořit s doc. Pavlem Hánkem z Katedry speciální geodezie.

Sdílet