Historické klenbové a obloukové silniční mosty

Historické klenbové a obloukové silniční mosty jsou součástí kulturního stavebního dědictví České republiky. Ačkoli se jedná o historické konstrukce, mnohé jsou dodnes funkční a hrají důležitou roli v dopravní síti.  

Nároky na dopravu se však oproti minulosti podstatně změnily, u mnoha z těchto mostů byla zanedbávána údržba nebo na nich byly nevhodně aplikovány novodobé stavební postupy a materiály, což ztěžuje možnosti zachování jejich historické a konstrukční podstaty. Tyto mosty jsou tak jednou z nejohroženějších skupin historických staveb na území České republiky.  

Zlepšení stavu historických klenbových a obloukových mostů si kladl za cíl projekt Ministerstva kultury ČR NAKI „Nástroje pro zachování historické hodnoty a funkce obloukových a klenbových silničních mostů“, na němž se podílel tým odborníků Fakulty stavební ČVUT, do kterého patřili za zděné mosty prof. Jiří Máca, prof. Petr Řeřicha, doc. Petr Fajman, Mgr. Michal Panáček, PhDr. MgA.  Josef Pfeffermann Záruba, Ph.D., za betonové mosty doc. Roman Šafář, doc. Vladislav Hrdoušek a za geodety Ing. Tomáš Jiříkovský, Ph.D., a Ing. Tomáš Křemen, Ph.D. S projektem pomáhaly i doktorandka Ing. Petra Kálalová a studentka Ing. Vendula Hlavničková.   

O výsledcích projektu, které poskytují metodickou podporu orgánům památkové péče, místním samosprávám, zájmovým organizacím a spolkům, občanům, vlastníkům a správcům pozemních komunikací pro určení historické hodnoty, stavebního stavu a jeho očekávaného dlouhodobého vývoje a způsobu ochrany zděných klenbových a železobetonových obloukových mostů, jsme hovořili s doc. Petrem Fajmanem a prof. Petrem Řeřichou.

Sdílet