Problematika soužití člověka s bobrem

Bobr byl přirozenou součástí naší přírody až do poloviny 18. století, kdy byl kvůli nadměrnému lovu vyhuben. Po úspěšných reintrodukčních programech provedených v okolních zemích se bobr v 70. letech 20. století znovu objevuje i na našem území. Jeho početnost narůstá a z obdivovaného navrátilce se na řadě míst stává nevítaným sousedem. Při své činnosti bobr často zaplavuje hospodářsky využívané plochy. Tím sice způsobuje komplikace jejich vlastníkům, ale zároveň přispívá k retenci vody v krajině, kterou tolik potřebujeme.

Doc. Tomáš Dostál a Ing. Martin Dočkal, Ph.D., z Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství se spolu s dalšími kolegy po několik let věnují tomu, jak lze konfliktům s bobrem v rámci péče o krajinu předcházet či jak omezit negativní důsledky jeho přirozeného chování, aby byla společná koexistence s člověkem co nejméně problematická. V rozhovoru se dozvíme mimo jiné i to, jakými technikami lze omezit zaplavení velkých ploch kvůli robustním hrázím.

Sdílet