Dynamická analýza kostelních věží v Kutné Hoře a v Církvici

O kolik centimetrů se může rozkmitat věž kostela zvoněním, aby to bylo ještě bezpečné? I na takovou otázku dokázala odpovědět analýza prof. Michala Poláka a doc. Petra Fajmana z Katedry mechaniky Fakulty stavební ČVUT. 

Výzkumný tým akademických pracovníků měřil přirozené dynamické vlastnosti, vlastní frekvence a tvary kostelních věží, vyšetřoval jejich vynucené kmitání způsobené zvoněním a kontroloval riziko nadměrného rozkmitání věží kvůli možné resonanci u dvou církevních památek na Kutnohorsku. Zatímco v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře byl instalován zvon nový, v obci Církvice bylo posuzováno dynamické zatížení kostelní věže dvěma původními zvony, které měly být osazeny na nové zvonové stolici.  

Experiment provedený na skutečné konstrukci dovoluje získat lepší znalosti o jejím chování, případně zjistit problémy. Získané výsledky je možné využít také při sestavování výstižného výpočetního modelu. Po navazujícím statickém nebo dynamickém posouzení je možné kvalifikovaně rozhodnout například o rekonstrukci, nebo zavěšení nového zvonu. Jakým výzvám při takovýchto výzkumech řešitelé čelí, prozradí následující rozhovor. 

Sdílet