Lešení jako specifická konstrukce

Konstrukcemi lešení se zabývali stavaři už od starověku. A že může jít o stavby poměrně sofistikované, nám ukáží doc. Jakub Dolejš a Ing. Pavla Ornstová z Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT.  

Lešení představuje ze statického pohledu nesmírně zajímavou konstrukci, která je ve stavební praxi někdy neprávem opomíjená a podceňovaná, přestože často patří mezi nejnáročnější součásti stavebního procesu.  

Z lešeňových prvků a systémů se také montují dočasné tribuny, lávky, rampy, pódia a další konstrukce. Tato oblast má navíc další výrazná specifika a požadavky pro bezpečnost veřejnosti. Konstruktér proto musí velmi přesně znát systém, který hodlá použít, jeho všechny nosné i pomocné dílce či prvky i jejich únosnosti.

Sdílet