Dlouhodobý monitoring kolejových konstrukcí u tramvajových křižovatek se zaměřením na mělké srdcovky

Od roku 2020 řeší pracovní skupina na Fakultě stavební ČVUT v Praze a v Pražské strojírně v kooperaci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy projekt dlouhodobého monitoringu kolejových konstrukcí u tramvajových křižovatek se zaměřením na mělké srdcovky za účelem optimalizace jejich údržby a snížení hluku. 

Řešitelský tým za Fakultu stavební, Ing. Ondřej Bret a Ing. Magdalena Křečková, doktorandi na Katedře železničních staveb, dlouhodobě sledují kontinuální vývoj ojetí a deformace žlábků mělkých srdcovek tramvajových výhybek. Druhou oblastí jejich aktivit je monitoring hlukové zátěže emitované do okolí od sledovaných kolejových konstrukcí, a to opět zejména v závislosti na stavu (ojetí) žlábků jednotlivých srdcovek.  

Na základě zjištěných dat by měl vzniknout návrh optimalizace údržby tramvajových srdcovek s mělkým žlábkem, zejména případný systém preventivního navařování a broušení s cílem prodloužit životnost a snížit hlukovou zátěž okolí. 

Sdílet