Typologie krajiny

Čím se v odborné rovině zabývá Katedra urbanismu a územního plánování? S jejím vedoucím prof. Jiřím Kupkou jsme hovořili o jedné z oblastí, kterou zkoumá.


V rámci rozhovoru věnovanému typologii krajiny si přiblížíme, jak se liší krajina komponovaná, asociativní a organicky vyvinutá. A také kam spadá krajina industriální, krajina chmelnic či takové Babiččino údolí. V rámci výzkumu přitom nejde o pouhý popis existující krajiny, ale o lepší rozpoznávání její hodnoty, které může napomoci její lepší ochraně, ale i udržitelnému rozvoji s důrazem na životní prostředí.

Sdílet