Software Monurev pro finanční plánování obnovy nemovitých kulturních památek

V České republice máme více než 40 tisíc nemovitých kulturních památek a velký počet z nich je v havarijním stavu. Tyto objekty nemovitého kulturního dědictví vyžadují vzhledem ke své památkové povaze vyšší náklady na sanace a údržbu než běžné objekty. Jejich hodnota je převážně neužitného charakteru, což zvyšuje finanční zátěž investora, tj. neslibuje typickou návratnost investic. Včasná a správně provedená údržba by přitom dokázala výrazně prodloužit životnost objektu a snížit náklady na jeho provoz a budoucí opravy. K tomu by měl přispět software Monurev, který vyvinul doc. Daniel Macek z Fakulty stavební ČVUT.

Monurev vznikl v rámci projektu „Udržitelná správa stavebních objektů kulturního dědictví“, vedeném prof. Renátou Schneiderovou Heralovou z téže fakulty. Záměrem projektu je poskytnout nástroje pro určení a optimalizaci technických a ekonomických limitů při hospodaření s tímto majetkem s důrazem na specifika vyplývající z památkové podstaty. Jeho cílem je vytvoření postupů pro návrh údržbových a sanačních činností, stanovení jejich finanční náročnosti a umožnění vlastníkovi objektu získat kvalifikovaný odhad nákladů.

Sdílet