Ochrana průmyslového dědictví

Průmyslové dědictví je součástí kulturního dědictví každé civilizované společnosti. Je tvořeno pozůstatky industriální doby, významné etapy rozvoje naši společnost, sahající zhruba od první čtvrtiny 19. […] Více

Dynamické zkoušky

Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí jsou podstatnou součástí stavebnictví. Lze je rozdělit na dvě základní skupiny. První typ zkoušek je zaměřen na vyšetření vynuceného kmitání stavební […] Více