Výzkum továrních komínů a ocenění Patrimonium pro futuro

Dvojice výzkumníků z Fakulty stavební ČVUT v Praze byla oceněna Národním památkovým ústavem. Ing. Martin Vonka, Ph.D., a Mgr. Michal Horáček z Katedry konstrukcí pozemních staveb, kteří se věnují tematice továrních komínů jako ohroženému typu kulturního dědictví a snaží se ji dostat do povědomí široké veřejnosti, získali za svoji práci v listopadu loňského roku ocenění Patrimonium pro futuro.

Tovární komíny byly nedílnou součástí průmyslového věku, během něhož se významným způsobem vtiskly do panoramatu našich obcí i krajiny. Jedná se o technicky a technologicky zajímavé stavby, jejichž úloha byla v rámci svého provozu nezastupitelná. Dnes svou podstatou na sebe vzaly symbolickou roli reprezentující jednu významnou odcházející epochu a staly se ikonami průmyslového věku. Komíny jsou výraznými nositeli paměti místa a často navíc i významnými identifikačními a orientačními body.

Téma továrních komínů, jejich architektura, typologie nebo symbolika byla v České republice dříve registrována víceméně jen určitou skupinou nadšenců. Díky Martinu Vonkovi a Michalu Horáčkovi bylo ale téma uchopeno a prezentováno tak, že dnes rezonuje jak mezi odbornou, tak i širokou veřejností. Díky jejich výzkumu vyšlo několik knih, konají se výstavy i další akce.

Sdílet