Bezpečnostní lavičky pro Letiště Václava Havla

Vypadají jako obyčejné lavičky, ale díky svému složení ze speciálního druhu betonu a optimalizovanému tvaru dokáží ochránit před explozí nebo střelami. Odolnost běžného betonu proti výbuchu je velmi nízká, ale odolnost drátkobetonu, nebo dokonce vysokohodnotného betonů, je již významná. Za vysokou odolností stojí ocelové drátky, které ztuží cementovou matrici.

Vývoj bezpečnostní prvků z těchto materiálů je aktuální téma s velkou perspektivou. Právě této tematice se věnuje doc. Josef Fládr z Fakulty stavební ČVUT, který již na recepturu vysokohodnotného betonu získal patent, který aplikoval v praxi. Bezpečnostní lavičky, s nimiž se lze v praxi setkat na Letišti Václava Havla, vznikly ve spolupráci Fakulty stavební ČVUT a Institute of Blast & Impact Proof Concrete.

Sdílet