Využití kofeinu v boji proti dřevokazným škůdcům

Díky svému povzbuzujícímu efektu patří kofein k nejpoužívanějším stimulantům na světě. Některé rostliny přitom vytvářejí kofein záměrně, pro svoji vlastní potřebu jako ochranu proti biologickým škůdcům a patogenům.

Kofeinem se zaobírá v rámci výzkumu ekotoxicity a biodegradace stavebních materiálů i RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D., vedoucí biologické laboratoře na Katedře materiálového inženýrství a chemie Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Se svými kolegy objevila veliký potenciál prostředků na bázi vodného roztoku kofeinu pro praktické využití ochrany dřeva. Jako nejúčinnější se ukázal proti houbám, které způsobují hnilobu. Účinnost proti biologickému napadení byla prokázána převážně u smrku.

Sdílet