Záchrana Broumovských kostelů

Broumovská skupina kostelů představuje unikátní soubor barokní sakrální architektury. Jejich výjimečnost spočívá ve stylové ucelenosti, architektonické jedinečnosti, autenticitě a rozsahu, ale také v urbanistickém působení v krajině. Kostely vznikly v období, kdy byl opatem broumovského kláštera Otmar Zinke (v letech 1700–1738), který celou výstavbu inicioval. Architekty tohoto ojedinělého souboru nacházejícího se v okolí východočeského Broumova byli významní stavitelé českého baroka Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové.

V současnosti byl již technický stav kostelů velmi špatný a za svoji záchranu před totálním zchátráním vděčí jak broumovskému děkanu Martinu Lanžimu, tak množství dobrodinců, nadšenců, ale i odborníků, mj. i z Fakulty stavební ČVUT v Praze. Hovořit o tom budeme s doc. Janem Záleským z Katedry geotechniky a Ing. Martinem Válkem, Ph.D., z Katedry mechaniky. Projekt zaměřený na stanovení příčin poruch, diagnostiku technického stavu a principy šetrných nápravných opatření čtveřice kostelů byl veden prof. Pavlem Kuklíkem z Katedry mechaniky.

Loni v červenci se skupina 11 kostelů v regionu Broumovska stala národní kulturní památkou a dále probíhá snaha o zapsání na seznam UNESCO.

Sdílet