Praha kamenná

Mgr. Kateřina Kovářová, Ph.D., z Katedry geotechniky a Ing. Eva Matoušková, Ph.D., z Katedry geomatiky se společně s týmem výzkumníků z Fakulty stavební ČVUT, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR a Národního památkového ústavu věnovaly výzkumu historických staveb a artefaktů z kamene, na kterých byly postupně identifikovány stopy po historických nástrojích.

Projekt NAKI „Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků“ byl zaměřen na dokumentaci vývoje kamenického řemesla od nejstarších dob, tedy zhruba od 9. století, do počátku 20. století. Na základě zpracování 3D modelů zaznamenaných kamenických stop byly vytvořeny tehdejší dobové kamenické nástroje, jež se v dnešní době již dávno nepoužívají.

Výstupem projektu byla putovní výstava, kterou bylo možné v roce 2022 vidět u Karlova mostu v Praze a od jara ji bude možné zhlédnout na Kunětické hoře u Pardubic. V rámci projektu byla také připravena webová databáze https://stonetopography.is.cvut.cz/, kde je možné získat přehled o používaných kamenických nástrojích, způsobu jejich používání na konkrétních objektech v historickém centru Prahy, a dále rozsáhlá publikace pro odbornou i laickou veřejnost „Praha kamenná“. Ta mapuje opracování kamene od románského období po 20. století, dokumentuje vývoj tradičního řemesla na uceleném území Pražské památkové rezervace a několika příkladů v její blízkosti a vše je zasazeno do kontextu evropského vývoje kamenického řemesla.

Sdílet