Záchrana Broumovských kostelů

Broumovská skupina kostelů představuje unikátní soubor barokní sakrální architektury. Jejich výjimečnost spočívá ve stylové ucelenosti, architektonické jedinečnosti, autenticitě a rozsahu, ale také v urbanistickém působení v […] Více

Praha kamenná

Mgr. Kateřina Kovářová, Ph.D., z Katedry geotechniky a Ing. Eva Matoušková, Ph.D., z Katedry geomatiky se společně s týmem výzkumníků z Fakulty stavební ČVUT, Ústavu […] Více

Sanační systém pro prvorepublikové pevnosti

Tým výzkumníků z Fakulty stavební ČVUT vyvinul pod vedením doc. Jiřího Pazderky z Katedry konstrukcí pozemních staveb a doc. Pavla Reitermana z Experimentálního centra unikání vícevrstvý sanační systém určený pro trvanlivou rekonstrukci […] Více