Historie geodézie

Geodézie je matematicko-přírodní věda, která se zabývá určením tvaru a rozměru Země, definováním, měřením a zobrazením jejího povrchu nebo jeho částí. Její nedílnou součástí je […] Více