Z Fakulty stavební ČVUT v Praze profesorkou letectví na prestižní Imperial College London

Doktorské studium absolvovala prof. Zahra Sharif Khodaei na Fakultě stavební ČVUT, zaměřila se zde na numerické modelování funkčně gradovaných materiálů. Nyní působí na Imperial College London a vede zde výzkum na Katedře letectví.  

Její výzkum se zabývá monitorováním stavu kompozitních konstrukcí pod silovými a nesilovými účinky a probíhá ve spolupráci s průmyslovou a akademickou sférou, za podpory britského průmyslu, projektů Evropské Unie a, v poslední době European Space Agency / Evropské výzkumné agentury. 

Prof. Sharif Khodaei je členkou Royal Aeronautical Society and Women’s Engineering Society. V květnu letošního roku vedla ve spolupráci s Katedrou mechaniky několikadenní kurz v Praze na Fakultě stavební ČVUT. 

Sdílet