20 let studijního programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT

Studovat architekturu nebo stavařinu? Je nutné si volit? Studijní program Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze nabízí obojí, a to již 20 let. 

Studenti zde v rámci úvodního bakalářského studia získají vyvážené architektonické znalosti i vědomosti ze stavebně technických disciplín a dále se mohou sami rozhodnout, kterým profesním směrem se chtějí ubírat.  

Absolventi programu mají architektonický základ rozšířený o základní stavebně technické znalosti ostatních odborných specializací ve stavebnictví, a jsou tak schopní zodpovědně rozhodovat o optimálním technickém řešení problému s citem pro estetiku a s ohledem na funkci díla.  

S jedním ze spoluzakladatelů studijního programu Architektura a stavitelství doc. Bedřichem Košatkou a současnou garantkou tohoto programu prof. Zuzanou Peškovou se ohlédneme za cestou, kterou program dosud ušel, ale podíváme se i na vize, kudy by se mohl ubírat dále.  

Sdílet