Rybí přechody

Víte, že jedním z témat, kterým se věnují odborníci Fakulty stavební ČVUT v Praze, jsou i rybí přechody? Ve vodohospodářské laboratoři fakulty, kde probíhá výuka a výzkum hydrotechnických staveb s využitím fyzikálních modelů, se lze setkat i s těmito projekty. Jeden takový je zaměřený na optimalizaci hydraulických podmínek v rybím přechodu z pohledu potřeb migrujících ryb.    

Rybí přechod je vodní dílo, které v současnosti již standardně doplňuje nově budované jezy, vodní elektrárny a další překážky pro migraci ryb. Aby se ale rybám dařilo tímto přechodem proplout, je potřeba jim vytvořit specifické podmínky.  

Jak zkonstruovat takovouto vodní stavbu, aby měla pro ryby pozitivní efekt, zkoumá doc. Pavel Fošumpaur a Ing. Tomáš Dally, Ph.D., z Katedry hydrotechniky.  

Sdílet