Výzkum železničních pražců z polymerů

Směsný plastový odpad lze opětovně využít nejenom při výrobě laviček do parku. Takzvané polymery, mezi které patří například i PET, známý pro výrobu lahví, či polyetylen, používaný v obalových materiálech, se posledních několik desítek let používají v zahraničí i pro výrobu železničních pražců. Jejich hlavní výhodou jsou fyzikálně-mechanické vlastnosti adekvátní pro železniční trať, které jsou dosaženy kombinací vlastností polymeru a kovové či skelné výztuže. 

Polymery kombinují výhody běžně používaných pražcových materiálů, protože jsou trvanlivé jako beton, pružné jako dřevo a nejsou náchylné na biodegradabilitu.

Výzkumu pražců z polymeru v železniční trati se ve své disertační práci věnoval Ing. Vít Lojda, Ph.D., z Katedry železničních staveb Fakulty stavební ČVUT. Práce je zaměřena na posouzení uplatnění pražců ze zahraničí pomocí numerických a experimentálních metod. Výsledkem disertační práce je pak doporučení rozsahu a způsobu jejich použití v železničních tratích v České republice a příprava prvního zkušebního úseku trati.

Sdílet