Profesorka Milena Císlerová – špičková vědkyně v oblasti hydrologie

Prof. Mileně Císlerové byla odmala voda blízká, možná proto si v roce 1957 na Fakultě stavební, dříve pod názvem Fakulta inženýrského stavitelství, zvolila jako obor svého studia vodohospodářský směr. Vystudovala, vdala se za spolužáka, po čase odjeli do zahraničí. Měli dva syny. Hodně cestovali, pak však její muž, v té době již známý půdní fyzik, zemřel při autonehodě. Rozhodla se v roce 1973 vrátit do Československa a následně v roce 1974 i jako aspirantka na Fakultu stavební. Zde po dokončení studia působila v pozici vědeckého pracovníka, poté docenta a v roce 2004 získala jako vůbec první žena na fakultě profesuru, a to pro obor vodní hospodářství a vodní stavby.

Prof. Milena Císlerová se dlouhodobě věnovala základnímu výzkumu v oblasti podpovrchové hydrologie a půdní fyziky. Je autorkou dlouhé řady do dnešní doby hojně citovaných odborných článků a publikací, její příspěvky se objevovaly v prestižních titulech jako Journal of Hydrology, Water Resources Research, Transport in Porous Media a v dalších. V současnosti působí na Katedře hydromeliorací a krajinného inženýrství, kde vyučuje předměty v českých a anglických magisterských a doktorských programech – Hydraulika pórovitého prostředí, Proudění vody a transport látek v půdě, Soil Physics for Engineers, Transport Processes in Vadose Zone a další. Věnuje se doktorandům. Je členkou vědecké rady fakulty.

Sdílet