Využití technologie drátkobetonu – rekonstrukce dálničního mostu Hvězdonice

Drátkobeton je materiál, ve kterém drátky ztužují cementovou strukturu a tím zlepšují tahovou pevnost a houževnatost tohoto materiálu. Vlákna zamezují vzniku a rozvoji trhlin v daném materiálu. Vyrábí se především z oceli, která zlepšuje hlavně mechanické vlastnosti betonu, který se pak označuje jako drátkobeton. Vlákna mohou být ale také z plastů, které zvyšují odolnost vůči požárům, materiál se pak označuje jako vláknobeton.

Ve stavební praxi se drátkobeton využívá na zhotovování průmyslových podlah nebo u tzv. fortifikačních staveb, jejichž úkolem je chránit osoby před výbuchem nebo průstřelem.

V ČR byl tento materiál použit při rekonstrukci mostu dálnice D1 u Hvězdonic. Modernizaci mostu realizovala firma Freyssinet CS, a.s. a samotný beton dodávala firma Skanska a.s. Na návrhu receptury drátkobetonu a postupu výroby se podílel doc. Josef Fládr, Ph.D., z Katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT, který se v laboratořích fakulty zabývá vláknobetony a vysokohodnotnými betony již řadu let.

Sdílet