Využití odpadního tepla z výpočetní techniky

Výpočetní technika přeměňuje téměř 100 % elektrického příkonu na tepelnou energii. Mohou to být například procesory nebo grafické karty, které je nutné náročně chladit a teplo odvádět pryč, aby nedošlo k přehřátí zařízení. Využití tohoto odpadního tepla přitom může být novým alternativním zdrojem energie zejména pro vytápění a přípravu teplé vody.

Dané problematice se ve svojí diplomové práci věnoval Ing. David Staněk z Katedry technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT v Praze. Zaměřil se přitom na možnosti, jak efektivně využít odváděné teplo pro vytápění či ohřev teplé vody v budovách.

Jako nejvýhodnější zdroj pro zpětné získávání tepla z výpočetní techniky byla vyhodnocena datová centra s vodním chlazením v těsné spolupráci s bytovými či administrativními objekty.

Se svojí diplomovou prací se Ing. David Staněk mimo jiné zúčastnil studentské soutěže REHVA 2020 a odnesl si odtud druhé místo.

Sdílet