Český historický atlas – webový portál

Český historický atlas, nově od května roku 2021 v podobě webové aplikace, vytvořil tým kartografů pod vedením prof. Jiřího Cajthamla a Mgr. Petry Jílkové z Katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT ve spolupráci s historiky z Akademie věd. Interaktivní atlas je věnovaný českým a československým dějinám v mezinárodních souvislostech vytvořený s využitím nejmodernějších technologií GIS.

Atlas je netypicky rozdělen do několika oddílů, obsahuje mapy, text i obrazový materiál. Interaktivní atlas kombinuje mapy, texty a doprovodný obrazový materiál a představuje české dějiny od středověku až po současnost. Jako vůbec první zde odborníci zaznamenali události, které nikde jinde v atlasech nenajdeme, jako například zajatecké tábory z období první světové války.

Webová aplikace navazuje na tištěné publikace: Český historický atlas – Kapitoly z dějin 20. století (2019) a Akademický atlas českých dějin (2014).

Český historický atlas je projektem aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II MK ČR (2016‒2020) – DG16P02H010.

Sdílet