Vítězný projekt MPO – Přeměna odpadů na zdroje

V roce 2019 zvítězil v soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu „Přeměna odpadů na zdroje“ student doktorského studia Ing. Zdeněk Prošek. Projekt „Stavební nízkonákladový systém s vysokým obsahem odpadních surovin“ je součástí jeho disertační práce. Zabývá se využitím betonového odpadu a odpadu vzniklého z procesu těžby a úpravy hornin. Tyto suroviny jsou pak využity jako plná náhrada za přírodní těžené kamenivo a jako částečná náhrada za pojivo. Součástí systému jsou lehčené zdicí bloky, které jsou složeny z cementu, recyklátu, stavební chemie, pěny a vláken, a byly vyvinuty v rámci projektu MPO ČR TRIO FV 20503 „Lehčené zdicí materiály na bázi mikromletých minerálních vedlejších produktů s řízenými užitnými vlastnostmi“. Oproti konkurenci není v případě lehčeného bloku z recyklátu použit autokláv, který je energeticky vysoce náročný a má velké pořizovací náklady. 

Cílem projektu je ukázat, že beton lze plně recyklovat a dochází zároveň k úspoře neobnovitelných zdrojů. 

Ing. Zdeněk Prošek z Katedry mechaniky Fakulty stavební ČVUT přijal naše pozvání do videa a poví nám blíže o projektu, využití tvárnic při stavbě a více o samotné recyklaci betonu.

Sdílet