Trojská lávka

Nová Trojská lávka v Praze propojující Troju a Císařský ostrov nahradila původní lávku, která se v roce 2017 zřítila. Lávka přes hlavní rameno Vltavy vznikala téměř rok, stavba začala v listopadu 2019. Konstrukce je dlouhá 256 metrů a čtyři metry široká. V případě nutnosti může přes lávku projet i automobil. 

Zatím co předešlá lávka byla z železobetonu, nová je kompletně ocelová a usazena o 1,5 metru výše, než byla dříve. 

Celá konstrukce je nepřetržitě hlídána speciálními snímači, které jsou umístěny v oblastech nad podporami lávky. To umožňuje sledovat stav lávky a následně vyhodnotit, zda se chová podle předpokladů. Umístěny jsou tu i meteorologická čidla pro snímání teploty a laserové měřiče. Data se následně posílají do monitorovacího centra, které se nachází na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Pořízení celého aparátu měřicích, záznamových a přenosových zařízení pořídila ČVUT v rámci řešení projektu MPO ČR CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015739: „Centralizovaný integrovaný systém online kontinuálního dlouhodobého monitoringu stavebních objektů“ z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Při něm se odborníci z Katedry betonových a zděných konstrukcí společně se zástupci firmy ALIMEX zabývali vývojem metodiky, zařízení a vyhodnocování dat online monitoringu mostních konstrukcí. 

Abychom se o nové lávce a jejím monitoringu dozvěděli více, pozvali jsme do našeho videa doc. Lukáše Vráblíka z Katedry betonových a zděných konstrukcí.

Sdílet