Univerzita 3. věku

Termínem “třetí věk“ označujeme obvykle seniory. Ti se mohou, stejně jako studenti ze základních, středních nebo vysokých škol, dále vzdělávat. A to ve speciálním vzdělávacím programu, kterým je Univerzita 3. věku. Program celoživotního vzdělávání je zpravidla určen těm, kteří dosáhli důchodového věku.

Univerzity třetího věku se účastní ti, kteří si chtějí dále rozšiřovat svoje vědomosti. Na kurzech setkávají se svými vrstevníky a sdílí své poznatky z přednášek. Mimo jiné tu jsou pro ně připraveny i zajímavé exkurze. 

Tyto kurzy se vyučují i na Fakultě stavební ČVUT. Nabízí se tu řada přednášek v cyklech jednotlivých odborníků. Z důvodu epidemie se bohužel část kurzů musela zrušit, ale další se rozběhly online přes MS Teams. Sami senioři si o ně řekli, že by to chtěli zkusit. Přednáší tak i doc. Milada Kočandrlová z Katedry matematiky, která jako jediná nabízí studentům U3V matematiku a geometrii v rámci celé ČVUT. Dozvíme se, jak výuka probíhá a možná vás překvapí, jakým tématům se senioři věnují a že i hodina matematiky může být zábavou.

Sdílet