Tel4Rain

Měření dešťových srážek s vysokým časovým rozlišením pomocí dat z telekomunikačních sítí mobilních operátorů a jejich případné další využití, to je hlavní téma projektu Tel4rain, na kterém pracují vědci z Katedry hydrauliky a hydrologie z Fakulty stavební ČVUT

Jádrem Tel4Rain je aplikace, která sbírá data z radiových spojení telekomunikační sítě na celém území ČR.  Pomocí optimalizovaných algoritmů data o útlumu signálu z jednotlivých prvků poskytují informaci o srážkové intenzitě v čase a prostoru. Měření probíhá blízko zemského povrchu a díky tomu poskytuje informaci o dešťových srážkách, které skutečně dopadnou na povrch v reálném čase.

Informace o srážkové činnosti má pro společnost zásadní význam v řadě oborů. Tel4Rain se zaměřuje na využití dat v městské hydrologii pro řízení vodohospodářské infrastruktury a předpověď odtoku v reálném čase. 

Projekt nám přiblíží doktor Vojtěch Bareš z Katedry hydrauliky a hydrologie. V rámci své kariéry se převážně věnuje monitoringu a modelování fyzikálně-chemických veličin v městských povodích, hydraulice stokových systémů a experimentálnímu hydraulickému výzkumu.

Sdílet