Unikátní pracoviště materiálového výzkumu

Materiálový výzkum zahrnuje širokou skupinu mezioborových výzkumných aktivit, jejichž cílem je dosažení nových pokročilých materiálů, efektivní technologie jejich výroby, pozorování a jejich následné využití ve stavebnictví, ale i v dalších oborech jako strojírenství, energetika, IT, elektrotechnika a další.

Výzkum se v této oblasti soustřeďuje na víceúrovňové, multifunkční materiály na nano- a mikro-škále. Na této úrovni lze materiál pozorovat, měřit či modifikovat díky speciálním přístrojům, jako jsou elektronové mikroskopy nebo nanoindentory. Díky jejich přesnosti lze určit jejich strukturu, vlastnosti, změřit mechanickou odezvu či predikovat možnost či vhodnost využití materiálu.

Doc. Jiří Němeček z Katedry mechaniky Fakulty stavební ČVUT se materiálovému výzkumu věnuje již 20 let. Spolu se studenty se nejčastěji zaměřuje na cementové a další stavební hmoty nebo např. tenké kovové vrstvy a pěny. O unikátnosti a špičkovém vybavení pracoviště vypovídá také skutečnost, že se tu poprvé na světě podařilo v měřítku jednotek mikrometrů naměřit charakteristiky tahové pevnosti nebo lomovou energii jednotlivých fází cementové pasty, která je základem ostatních kompozitů na bázi cementu. Protože je na pracovišti mnoho unikátních nashromážděných dat, vznikl zde také internetový rozcestník CEMHub, který umožňuje tyto informace a data sdílet.

Sdílet