Diagnostický průzkum konstrukcí – odebírání mostních vzorků

I přes masivní výstavbu nových mostů je zde stále řada stárnoucích konstrukcí, jejichž stav se postupně zhoršuje. Je to dáno například agresivními účinky soli, mrazu, dopravy i poruchami a nedokonalostmi, stářím či nevhodně provedenými detaily. Zejména vady hydroizolace jsou jedny z klíčových poruch, ovlivňujících spolehlivost mostů.

Aby se zjistil stav a míra degradace mostní konstrukce, je třeba obvykle provést diagnostický průzkum. Ten zahrnuje zjištění materiálových a mechanických vlastností a následně odběr a analýzu mostních vzorků. Může ale pokračovat i k provedení zatěžovací zkoušky.

Cílem zkoušek prováděných na odebraných vzorcích je zejména získat podklady pro výpočetní model a zjistit tak skutečné chování mostní konstrukce, a pomoci získat reálnou představu o zatížitelnosti mostu.

Na Fakultě stavební ČVUT se tomuto tématu mimo jiné věnují doc. Jiří Litoš z Experimentálního centra a doc. Pavel Ryjáček z Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí.

Sdílet