Unikátní modely vodních staveb vznikají ve Vodohospodářském experimentálním centru

Vodohospodářské experimentální centrum Fakulty stavební ČVUT v Praze je pracovištěm pro různá odvětví oboru vodní hospodářství a vodní stavby. Nabízí prostor a technické zázemí pro základní i aplikovaný výzkum, ale také pro experimentální výuku. Hydraulickou laboratoř využívají studenti bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů.

Dominantně Vodohospodářské experimentální centrum (VEC) spolupracuje se čtyřmi odbornými katedrami – Katedrou hydrauliky a hydrologie, Katedrou hydrotechniky, Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství a Katedrou zdravotního a ekologického inženýrství. Z jejich odborného zaměření vyplývají různé výzkumné aktivity, které jsou pak v laboratoři dále rozvíjeny.

Halová hydraulická laboratoř VEC prošla v roce 2019 rozsáhlou rekonstrukcí. V rámci ní byl zcela opraven hydraulický žlab o rozměrech 1 x 15 metrů, byla doplněna měřicí technika a obnovou prošlo i technologické zázemí laboratoře. Rekonstrukce tak zkvalitnila a zpříjemnila prostředí pro výzkum a výuku.

V době natáčení bylo v prostorách VEC k vidění 14 fyzikálních modelů a dílčích experimentálních pracovišť jako například laboratorní dešťový simulátor nebo zařízení pro výzkum charakteristik turbín pro vodní elektrárny. Koordinaci činností zajišťuje vedoucí VEC Ing. Milan Zukal, Ph.D.

Ve videu se dozvíte, jaké modely vodních staveb zde například vznikají a proč je stále potřeba stavět fyzikální modely namísto prostého využívání numerických výpočtů.

Sdílet