BIM ve výuce na Fakultě stavební ČVUT

BIM (Building Information Modeling – Informační modelování staveb) je metoda úzce související s digitalizací stavebnictví. Pracuje s modelem, který je reprezentací fyzických i funkčních charakteristik stavby. Ať už se jedná o pozemní stavbu, stavbu dopravní infrastruktury nebo jakoukoliv jinou stavbu, s využitím BIM je možné projekt po celou dobu jeho životního cyklu řídit daleko efektivněji, než při použití tradičních metod. Při zavádění BIM do praxe dochází ke změnám v pracovních postupech a návycích, které postupně vedou k nové metodice práce: využívání automatizace pracovních postupů, zvýšení transparentnosti v řízení, data stále k dispozici a na jednom místě, tvorba návrhů s pomocí inteligentních technologií, pokročilé nástroje vizualizace, propojení s moderními technologiemi a mnoho dalšího. Klíčová jsou v projektu data, která jsou díky BIM vždy jednotná, koordinovaná a přesnější pro všechny zainteresované strany. To vše umožňuje lepší a informovanější rozhodování a boří překážky v někdy neefektivních procesech stavebnictví. 

Doktor Petr Matějka z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví byl u zrodu zavádění BIM do výuky na Fakultě stavební ČVUT. Dozvíte se, jak začleňování této metody do výuky probíhalo, jaké hlavní výhody BIM a digitalizace stavebnictví přináší a co vše se studenti v rámci výuky naučí.

Sdílet