Moderní trendy v hydrologii

Izotopová, též forenzní hydrologie je novým trendem pro sledování a rozklíčování pohybu vody jak v krajině, tak v urbanizovaných prostředích. Využití má i v biologii nebo medicíně. Stabilní izotopy různých prvků poskytují výjimečnou možnost nést ve svém různorodém váhovém složení informaci o mnoha probíhajících procesech. V molekule vody lze rutinně sledovat čtyři nejčastější stabilní tj. nerozpadající se izotopy, dva pro vodík a dva pro kyslík.  Pro jejich sledování se v současnosti využívá i laserová spektroskopie, která je výrazně jednodušší na obsluhu než hmotnostní spektrometrie. K automatickému provozu pomáhají robotické vzorkovače, jež dokáží opakovaně a precizně dávkovat do laserových spektroskopů nepatrné množství vody. Analýza je velmi rychlá do dvou minut. Spektroskop s robotem je schopný za den provést zhruba 750 měření, z nichž po statistické analýze lze získat 25 samostatných výsledků s velmi vysokou přesností. Tato data lze použít např. pro stanovení doby zdržení vody v systémech, rozklíčování z jaké vody se během bouřky tvoří povodeň nebo jak rychle teče voda puklinou ve skále. Izotopy lze použít i pro kontrolu zemědělských produktů a stanovení klimatického regionu jejich vzniku nebo např. pro studie vývoje klimatu i s pohledem do dávné minulosti. Na Fakultě stavební ČVUT v Praze se tímto oborem zabývá doc. Martin ŠandaKatedry hydromeliorací a krajinného inženýrství.

Sdílet