Srdce Vltavy

Dno lipenské vodní nádrže je pod vodou od roku 1958. Tehdy napuštěná voda zatopila nejen budovy nebo železnici, ale také přírodní útvary. Asi nejvýraznějším z nich je tzv. Srdce Vltavy – meandr ve tvaru srdce nedaleko Horní Plané. V jakém stavu dnes je a jaký je stav celého dna nádrže Lipno zkoumali vědci z Katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT, kteří spolupracovali s odborníky z Katedry hydrotechniky a z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Výzkum proběhl v rámci projektu „Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky„, číslo: DG18P02OVV037, který je řešen v rámci programu NAKI II Ministerstva kultury ČR a probíhá v letech 2018-2022.

V projektu se výzkumníci zabývají nejen změnou historického toku Vltavy a jeho okolí v důsledku přírodních jevů i lidské činnosti, ale také historickými i současnými hydrotechnickými díly nebo fenoménem vorařství. 

S výsledky celého výzkumu se veřejnost bude moct seznámit v průběhu roku 2022. Autoři připravují monografii o starém toku Vltavy, výstavu s velkoformátovými 3D modely a webové mapové rozhraní, které přehledně ukáže všechna témata spojená s tímto výzkumem. 

O podrobnostech jsme hovořili s prof. Jiřím Cajthamlem a Ing. Jiřím Krejčím z Katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT.

Sdílet