Polutanty ve vodě

Voda je jedním ze základních předpokladů života na zemi. Na naší planetě jí je sice dostatek, její rozmístění ale není rovnoměrné. Právě dostupnost vodních zdrojů, čistota anebo spíše znečištění vody, jsou velkými globálními tématy.

Vědci z Katedry zdravotního a ekologického inženýrství Fakulty stavební ČVUT se zabývají vodou ve městech: aby voda byla pro člověka bezpečná a aby nakládání s vodu bylo co nejšetrnější pro životní prostředí. Doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. se zaměřuje na studium tzv. polutantů – tedy škodlivin ve vodních tocích.  

V dalším dílu Srdcem stavaři jsme si s ní povídali například o tom, jak zdravotní a ekologické inženýrství souvisí se stavařinou, co vše může být polutantem, jak a kde se kvalita vody a výskyt škodlivin v ní zkoumá nebo jaké přístroje ke své práci výzkumníci používají v laboratořích přímo na půdě Fakulty stavební. 

Sdílet