Robotické technologie ve stavebnictví

Současná stavební výroba začíná reagovat na prudký rozvoj digitálních technologií, podobně jako tomu bylo ve zpracovatelském průmyslu, který již v oborech jako je například automotive, prošel masivní digitalizací a robotizací.

Ve stavebnictví tak začíná nabírat na důležitosti otázka digitalizaci celého životního cyklu stavby. Tento proces již velmi pokročil v oblasti projektování a přípravy staveb, kde je v současnosti drtivá většina staveb zpracována digitálně v prostředí informačního modelování staveb – BIM. Takto vytvořené BIM modely, což jsou komplexní databáze informací o stavbě a všech jejích částech, se pak dnes začínají využívat také ke správě budov, tzv. facility managementu.

Nejméně rozvinutou z hlediska digitalizace je tak oblast realizace staveb, která dosud ve velkém spoléhá na těžkou ruční práci a jednoduchou mechanizaci. Řešením je robotizace provádění staveb, založená na BIM, automatizované výrobě inteligentních komponent, digitalizovaném staveništi a specializovaných stavebních robotech. Robotizace stavebních technologií by tak měla umožnit provádět stavby rychleji, bezpečněji, levněji a s větší přesností. Digitalizace a robotizace způsobí radikální změny na trhu práce, jak můžeme vidět již dnes, díky vzniku nových profesí jako je například BIM koordinátor, což je osoba zodpovědná za správu BIM modelů.

Více nám řekne Ing. Michal Kovářík z Katedry technologie staveb, Fakulty stavební ČVUT.

Sdílet