CENA REKTORA ZA VYNIKAJÍCÍ DOKTORSKOU PRÁCI PRO ING. MARTINA DOŠKÁŘE, PH.D.

Cenu rektora za vynikající doktorskou práci za rok 2019 získal Ing. Martin Doškář, Ph.D., z Katedry mechaniky Fakulty stavební ČVUT za svoji disertační práci „Wang tiling for modelling of heterogeneous materials“.

Martin Doškář se dlouhodobě věnuje numerickému modelování, tj. kombinaci matematiky, fyziky a programování, za účelem modelování a predikce chování konstrukcí či materiálů. Ve své disertační práci zkoumal nový přístup k modelování náhodných heterogenních materiálů se složitou mikrostrukturou a navrhl efektivní numerickou metodu pro detailní analýzu těchto materiálových systémů.

V podcastu se dozvíte, čím se Ing. Martin Doškář, Ph.D., na Katedře mechaniky zabývá nyní, proč si pro svou disertační práci vybral právě toto téma, jaké zkušenosti při studiu v zahraničí získal a jak se stalo, že se na obhajobě disertační práce sešli odborníci z předních univerzit téměř z celého světa.

Sdílet