Mezinárodní projekt SHui

Projekt SHui (Soil Hydrology research platform underpinning innovation to manage water scarcity in European and Chinese cropping systems) se zabývá inovativními způsoby zajištění udržitelného zásobování vodou pro zemědělství v podmínkách Evropy a Číny, a to i s ohledem na klimatické změny. Projekt SHui (European Commission Grant Agreement number: 773903) začal v roce 2018 a ukončen bude v září 2022. V evropské části je financován Evropskou komisí v rámci programu Horizon 2020, čínská část je hrazena Čínským ministerstvem pro vědu a výzkum.

Vědci z Fakulty stavební ČVUT, Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství, se věnují hydrologickému a eroznímu modelování a vedou pracovní balíček, v němž se zabývají problematikou pohybu vody na povrchu půdy i v půdě, jejím vsakováním i povrchovým odtokem. Výzkum je dále zaměřen na pohyb vody ve vztahu k rostlinám a jejich schopnosti dostupnou vodu využívat.

Výzkumníci přitom nezůstávají pouze v laboratořích a u modelování, ale vyjíždějí i do terénu. Konkrétně na pole, kde ve spolupráci se zemědělci provádějí terénní měření.

Výsledkem projektu bude soubor technologií a nástrojů pro podporu rozhodování, jak zvládat narůstající nedostatek vody v evropských a čínských podmínkách zemědělské krajiny.

Do projektu je zapojena i řada prestižních zahraničních univerzit jako například Lancaster University ve Velké Británii nebo Hong Kong Baptist University v Hong Kongu.

Pod vedením doc. Tomáše Dostála a doktora Miroslava Bauera z Fakulty stavební ČVUT se na projektu mohou podílet i studenti, a to třeba na mnoha experimentech, jako je využití dešťového simulátoru, na pokusech s umělou povodňovou vlnou a mnoha dalších.

Sdílet