RECONMATIC: Automatizovaná řešení pro udržitelné a cirkulární nakládání se stavebním a demoličním odpadem

Jedním z významných problémů současnosti je nakládání s odpady, kdy stavební a demoliční odpad tvoří jeho významnou část. Na oběhové hospodářství, a právě problematiku stavebních a demoličních odpadů se zaměřuje projekt RECONMATIC, který je uskutečňován v rámci programu Horizon Europe a je vedený Ing. Janem Valentinem, Ph.D., z Katedry silničních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze. Do projektu je zapojeno celkem 23 partnerů z Řecka, Kypru, Itálie, Španělska, Velké Británie a Číny.  

V rámci jedné jeho části vyvinul tým z Katedry fyziky pod vedením doc. Václava Nežerky metodu pro rozpoznávání stavebního a demoličního odpadu, založenou na algoritmech počítačového vidění a strojového učení. Plánovaná průmyslová aplikace v rámci třídící linky přispěje k udržitelnosti a ochraně životního prostředí tím, že sníží množství odpadu končícího na skládkách a podpoří prosazování cirkulární ekonomiky ve stavebnictví.  

Dalšími oblastmi výzkumných aktivit v rámci celého projektu RECONMATIC je předcházení vytváření zbytečného stavebního a demoličního odpadu vytvořením tzv. digitálního dvojčete stavby. V rámci pětiletého projektu probíhají také workshopy s tématikou udržitelného stavebnictví a výstupem budou rovněž vzdělávací materiály dostupné v rámci e-learningu. 

Sdílet