Ocenění Dr. Klause Körpera za dizertační práci

Ing. Martin Ladecký, Ph.D., se ve svém výzkumu věnuje numerickému (počítačovému) modelovaní materiálových makrostruktur. V dizertační práci, jíž završil svoje studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze, propojil znalosti stavebního inženýrství, a to zejména mechaniky, a zájem o matematické modelování. Za pojetí této práce získal od GAMM – Association of Applied Mathematics and Mechanics cenu Dr. Klause Körpera, a to jako první absolvent české univerzity.

Výzkum Martina Ladeckého, který v současnosti působí na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, nachází praktické využití například u modelování praskání a vysychání betonových konstrukcí. Do budoucna by se Martin Ladecký rád věnoval modelovaní metamateriálů a procesů 3D tisku.

V současnosti se Martinovi podařilo získat finanční podporu pro jeho výzkum ze schématu Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) – Postdoctoral Fellowships, což je jedno z nejprestižnějších evropských stipendií pro vědu a výzkum, udělovaných Evropskou komisí.

Sdílet