Silniční stavby

Silnice jsou v současné době nejdůležitějšími spojnicemi umožňující rychlou a jednoduchou přepravu osob, ale i zboží a služeb.
Silniční stavby zahrnují výstavbu silnic a dálnic, rychlostních komunikací, městských ulic, parkovišť, lesníchpolních cest, cyklistických stezek, chodníků a dalších ploch.
Součástí je i inženýrská činnost a vyřizování mnoha povolení, včetně zhotovení a administrace jako například žádosti o dotace.
Na Katedře silničních staveb Fakulty stavební ČVUT mají studenti možnost se této široké problematice věnovat. Své teoretické znalosti a dovednosti aplikují na úlohách a pracích přímo v terénu, v silniční laboratoři pak pod vedením Ing. Petra Mondscheina, Ph.D., a jeho kolegů. V podcastu se budeme bavit o asfaltových směsích, které je potřeba přizpůsobit dané lokalitě a požadavkům. Dozvíte se, jak taková stavba probíhá, jaké trendy v oblasti silničních staveb jsou a jak se zde mohou zapojit studenti. 

Sdílet