Libeňská synagoga

Libeňská synagoga stojící nedaleko metra Palmovka v Praze 8 začala svému účelu sloužit v roce 1858. V 16. století vznikla v Libni židovská čtvrť, která se značně rozšířila až v osmnáctém století. Samotná synagoga byla kvůli častým povodním postavena mimo hranice původního ghetta. Dnes se tu občas konají kulturní akce, několikrát do roka je využívána ke svému původnímu účelu – bohoslužbě.

Odborníci z Katedry technologie staveb Fakulty stavební ČVUT se pod vedením Ing. Alexandra Kravcova, Ph.D., věnují ve spolupráci s Nadačním fondem Holocaust projektu „Komplexní expertní posouzení stavebně technického stavu historických objektů Židovského ghetta“. V jeho rámci probíhá inspekce, diagnostika stavu, vytvoření numerického modelu pro ověření bezpečnosti provozu, výběr kritérií, metod restaurování a opatření pro rekonstrukci těchto objektů. Zkoumána bude vnitřní struktura objektu a následně posouzena jeho životnost.

Vědci z Katedry technologie staveb mají dlouholeté zkušenosti s tvorbou i využitím perspektivních metod nedestruktivního zkoušení (různých zdrojů ultrazvuku a konvenční rentgenografie) a jsou vybaveni několika typy detektorů, umožňující studium materiálů s velkou přesností.

Cílem projektu probíhajícícho v rámci kulturního dědictví Židovského ghetta v Libni je výrazně přispět k zachování poškozeného objektu Libeňské synagogy.

Sdílet