Dynamické zkoušky

Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí jsou podstatnou součástí stavebnictví.

Lze je rozdělit na dvě základní skupiny. První typ zkoušek je zaměřen na vyšetření vynuceného kmitání stavební konstrukce, když na ni působí vnější dynamické síly. Při nich se například ověřuje, zda kmitání neomezuje použitelnost konstrukce, zda vibrace nejsou nepříjemné osobám užívajícím stavby nebo zda nenarušují funkčnost instalovaných strojů a přístrojů. Případně se posuzuje, zda kmitání stavby neovlivňuje její únosnost.

Druhý typ zkoušek je zaměřen na zjištění přirozených dynamických vlastností stavebních konstrukcí, charakteristik vlastního kmitání – tedy vlastních frekvencí a odpovídajících vlastních tvarů. Vlastní frekvence jsou přitom takové frekvence, ve kterých je konstrukce náchylná k výraznějšímu rozkmitání.

Na Fakultě stavební ČVUT se odborníci nejčastěji věnují dynamickým zkouškám železničních a silničních mostů a lávek pro chodce.

Pod vedením prof. Michala Poláka z Katedry mechaniky byla provedena už řada dynamických zkoušek, na některých se podíleli i studenti.

V roce 2020 se mimo jiné jednalo o dynamickou zkoušku nové Trojské lávky, na které jsou instalovány dva pohlcovače kmitání, které mají za úkol snižovat kmitání mostovky lávky při přechodu skupin chodců.

Raritou byly například dynamické experimenty provedené na více než 800 let starém románském kostelu v Církvici nebo na věži gotického kostela v Jihlavě ze 14. století.

V rozhovoru se dozvíte, jaké jsou druhy dynamických zkoušek, typy dynamických zatížení, proč je nutné tyto zkoušky provádět a jak se do odborné činnosti zapojují studenti.

Sdílet