Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana staršího

Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana st. autorů Václava Matouška, Tomáše Janaty, Růženy Zimové a Jana Chlíbce vznikla za podpory projektu Grantové agentury ČR č. 15-03380S „Proměněná země: interdisciplinární výzkum vlivu třicetileté války na venkovskou krajinu Čech“, ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy.

Monografie přináší originální pohled na interdisciplinární tematiku uměleckých ztvárnění bojišť a obléhaných měst za třicetileté války na českém území tak, jak je tehdejší vojenští inženýři načrtli a jak byla prostřednictvím otisků mědirytin zanesena do publicistických děl své doby.

Dílo získalo Cenu Bedřicha Hrozného, kterou uděluje rektor Univerzity Karlovy za významný a originální tvůrčí počin. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu. 

Kniha propojuje mezioborové základy, je jedinečnou objevnou prací a jedná se mimo jiné o jedno z nejrozsáhlejších zrcadlových odborných dvojjazyčných děl v poslední době.

Podrobněji knihu v rozhovoru popíší doktor Tomáš Janata a doktorka Růžena Zimová z Katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT, kteří se na tvorbě knihy podíleli. 

Sdílet