3D tisk

Technologie 3D tisku, známá také pod názvem aditivní výroba, pracuje na principu vytváření trojrozměrných fyzických objektů nanášením materiálu v následných vrstvách.

Patří mezi technologie digitální fabrikace, které mají původ už v polovině padesátých let

Jde o proces, při kterém z digitálního 3D modelu, vytváříme pomocí počítačem řízeného výrobního zařízení model fyzický. Jako materiál se v 3D tisku využívá například plast, různé kovy, sklo ale dokonce i speciální typ betonu. Jedná se o cementový kompozit, který na rozdíl od běžného betonu obsahuje pouze jemné kamenivo. Při tisku z takového materiálu je zásadní dodržet přesné dávkování a technologii výroby směsi, je třeba zohlednit i měnící se vnější okolnosti, jako je teplota a vlhkost vzduchu. 

Oproti běžným technologiím pro realizaci betonových konstrukcí má 3D tisk jako robotická technologie výhodu ve zvýšení přesnosti a efektivity výroby, ke svému provozu nepotřebuje početný personál. Výhodou je také úspora pracného bednění a možnost výroby obtížně bednitelných zakřivených konstrukcí.

Na Fakultě stavební ČVUT se metodě 3D tisku věnuje Katedra technologie staveb, speciální tým pracuje pod vedením Ing. Michala Kováříka. V podcastu se dozvíte podrobněji, jak tisk z betonu funguje a s jakými technologiemi 3D tisku jsou studenti seznamováni.

Sdílet