Mobilní balistická bariéra: Balbar

Balbar je zkratkou pro mobilní balistickou bariéru, která zajišťuje vícestupňovou ochranu složek integrovaného záchranného systému v rizikových situacích. Bariéra vznikla v rámci projektu MPO ČR reg. č. FV 10506 „ Výzkum a vývoj mobilní ochranné a balistické bariéry tvořené kompozitní deskou a vodní náplní“. Celý vývoj trval 4 roky. 

Konstrukce bariéry dokáže chránit před účinky zášlehu plamene, výbuchem tlakové lahve a střelbou z krátkých palných zbraní. Mezi hlavní výhody patří jednoduchá manipulace a transport, kompaktní rozměry a rychlá aktivace systému. Bariéra sestává ze tří konstrukčních prvků: kompozitních desek PREFASTRIX s balistickou odolností, pneumatické nosné konstrukce a vodního vaku. Balbar byl poprvé veřejnosti představen na veletrhu PYROS 2019 v Brně a oslovil zájemce nejen z České republiky.

Na vývoji se podílel doc. Ing. Pavel Tesárek, Ph.D., z Katedry mechaniky a doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D., z Katedry železničních staveb Fakulty stavební ČVUT ve spolupráci s firmou STRIX Chomutov a PREFA Kompozity. Ve videu se dozvíte, jakým způsobem každá z kateder k projektu přispěla a jak mobilní balistická bariéra funguje v terénu.

Sdílet