Studenti Fakulty stavební ČVUT zvítězili v architektonické soutěži Multi-Komfortní dům Saint-Gobain Paris 2020

V národním kole mezinárodní studentské soutěže Multi-Komfortní dům Saint-Gobain zvítězili Kristýna Klůsová a Jiří Petrželka, studenti programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Studenti na návrhu pracovali v ateliéru Katedry architektury pod vedením týmu architektů Josefa Smoly, Ladislava Kalivody, Aleše Brotánka, Martina Starka a Jiřího Tencara.

Úkolem bylo přeměnit reálnou industriální zónu v Saint-Denis ve Francii a navrhnout revitalizaci této oblasti v severní části Paříže. Nově navržená lokalita by měla mít obytnou, vzdělávací i rekreační funkci a zároveň respektovat historii daného místa.

Studenti do návrhu zahrnuli nové dopravní řešení, komunitní a komerční prostory, variabilně užitná prostranství a kulturní stavby s celodenním využitím. Kristýna Klůsová a Jiří Petrželka se rozhodli využít materiály na bázi dřeva jako hlavní konstrukční materiál, recyklované materiály a betonové konstrukce, které se váží k historickému kontextu místa.

Oproti předchozím ročníkům měli studenti možnost formou online prezentace osobně představit své návrhy odborné porotě.

Kromě finanční odměny postupují studenti do mezinárodního kola soutěže, které by se mělo konat v červnu v Paříži, pokud to epidemiologická situace dovolí. Spolu s nimi se bude finále účastnit i studentka Natálie Pěgřímková, která je také z Fakulty stavební ČVUT a v soutěži se umístila na druhém místě. Ve finále představí svůj návrh 58 týmů z celého světa.

Sdílet