Vývoj a testování nového konstrukčního materiálu – textilního betonu

Textilní beton se v posledních desetiletích stal oblíbeným kompozitním materiálem ve stavebnictví i dalších oborech. Jeho základ tvoří běžné složky, jako jsou jako cement, voda, písek, chemické přísady a příměsi, a kromě toho je navíc vyztužen anorganickými textiliemi s vyšší tahovou pevností, pružností a chemickou odolností.

Takto vzniklý kompozit je schopen snížit tloušťku požadované konstrukce na minimum, je snadno zpracovatelný a nevyžaduje vysoké náklady na dopravu a instalaci v porovnání s běžným betonem.

Použití textilní výztuže může napomoci zlepšit technické vlastnosti stavebních prvků, a to vysokou pevností v tahu, vysokou odolností proti nárazu, mrazu a korozi.

Na Fakultě stavební ČVUT se vývoji tohoto materiálu věnují doktorandi Tomáš Vlach a Richard Fürst z Katedry konstrukcí pozemních staveb. Materiál zkoumají z hlediska složení a aplikací ve stavebnictví a jeho vlastnosti testují mimo jiné i v požární laboratoři.

Sdílet